Lưới Thép Hàn Làm Chuồng Thú

Lưới thép hàn còn được ứng dụng vào làm nguyên liệu sản xuất lồng thú , chuồng , trại phục vụ trong nước và xuất khẩu . Các loại gồm :

Lưới thép hàn làm lồng thú xuất khẩu

Lưới thép hàn làm chuồng chó

Lưới thép hàn làm chuồng thỏ

Lưới thép hàn làm chuồng gà

Lưới thép hàn 2mm ô 0,5 inch dùng làm chuồng thú xuất khẩu

 

 

Leave Comments

08888 25439
0888825439